dilluns, 30 d’abril de 2012

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE JUNY

Ja s'han fixat les dates dels examens extraordinaris de juny de les matèries i alumnes que en reunions de la segona avaluació han acordat presentar-se:
                        Del 4 a 8 de juny de 2012
DIA
MÒDUL
HORA
Dimarts 5
 Ofertes gastronòmiques
8:30
Dimarts 5
Marquesing turístic
10:00
Dimarts 5
Recursos turístics
 10:00
Divendres 8
Recursos humans
9:00
Divendres 8
Protocol  i  RRPP
9:00
Divendres 8
Seguretat i higiene
9:00